KŘESŤANÉ OSTRAVA

Biblické společenství křesťanů

Věříme Bibli

Věříme, že Bible je Boží slovo, a proto je naší nejvyšší autoritou. Zakládáme si na tom, aby každou neděli zaznívalo výkladové biblické kázání.

Jsme evangelikální církev

Naším cílem je zvěstovat evangelium Ježíše Krista slovy i skutky. Klademe důraz na osobní zbožnost a aktivní život ve společenství církve, abychom oslavovali Boha.

Jsme společenství

Jako církev jsme povoláni, abychom jeden druhému sloužili a vzájemně se povzbuzovali. Zároveň toužíme všem lidem bez rozdílu ukazovat na Krista, který proměnil náš život.

Kde nás najdete?

Scházíme se na adrese Mňukova 1127, 700 30 Ostrava.

Kdy se scházíme?

BOHOSLUŽBY

Každou neděli od 10:30

BIBLICKÉ HODINY

Každý čtvrtek od 17:30

MLÁDEŽ

1× měsíčně

SETKÁNÍ MUŽŮ

1× měsíčně